Er du næringsdrivende i Skien?

Innhold

Da finnes det noen virkemidler som kan være aktuelle for deg å søke om i høst.

Støtte til ENØK-tiltak

Skien kommune ønsker å bidra til at flere bedrifter gjennomfører energibesparende tiltak, og nå er det mulig å søke om tilskudd til dette.
Søknadsfrist: 15.oktober.

Les mer om støtteordningen 

Støtte til bedriftsintern opplæring

Står dere ovenfor en omstilling i bedriften, og det er behov for et kompetanseløft hos dine ansatte? Da kan den fylkeskommunale ordningen med Bedriftsintern opplæring kanskje være noe for dere.
Søknadsfrist: 20.september.

Les mer om ordningen

Har du potensiale for vekst pluss en unik bedrift eller forretningside?

Skien Næringsfond kan være en samarbeidspartner for deg som kan bidra til å øke mangfoldet av virksomheter.

Ler mer om Skien Næringsfond

Til toppen