Influensavaksinasjon

Innhold

Influensavaksinen kommer i midten av oktober 2023

Husk influensavaksine!

 • Du kan nå ringe Skien vaksinasjonskontor på telefon 48 00 25 25, for å avtale time for årets influensavaksine. Vi vaksinerer fra uke 43 og fremover.
 • Det blir mulig å få årets influensavaksine sammen med koronavaksine.
 • Influensavaksinen koster 250 kr og koronavaksinen er gratis.
 • Du kan også få influensavaksine hos din fastlege.

 

Hvem bør ta influensavaksine?

Influensavaksine anbefales spesielt til:

 • Alle fra fylte 65 år.
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma).
 • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk).
 • Diabetes type 1 og 2.
 • Leversvikt eller nyresvikt.
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • Annen alvorlig sykdom og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

 

I tillegg anbefales vaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvorfor skal jeg ta vaksine?

Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko. Les mer om sesonginfluensa på FHI sin nettside

I tillegg til årlig influensavaksine anbefales en pneumokokkvaksine hvert 6. år til alle over 65 år.
Les mer om pneumokokkvaksinering

Til toppen