Kontingentkassa og Fritidsfondet

Innhold

Skien kommune har støtteordninger slik at alle barn og unge som har lyst, skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

Det er voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke som for eksempel helsesykepleiere, lærere, miljøterapeuter, lagledere og trenere. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Kontingentkassa kan dekke deltakeravgift, kontingent og utstyr til organiserte fritidsaktiviteter for inntil 4000 kroner i året.

Fritidsfondet kan dekke turer, cuper, leiropphold og annet som kan være med på å gi barn og ungdom i Skien en fin fritid for inntil 5000 kroner i året.

Se søknadsskjema og mer informasjon om våre inkluderende ordninger.

Til toppen