Blåbærlia og Klamra

Innhold

Anleggsperiode: mai 2022  – sommer 2023

Kart som viser anleggsområdet i Blåbærlia og Klamra.
Kartet viser anleggsområdet.

Hva skal gjøres?

Skien kommune har skiftet ut vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsystem i Blåbærlia og Klamra. Overvann og spillvann er separert ved at dagens fellesledning er erstattet med to ledninger.

Samtidig som hovedledningene er skiftet ut, er de privateide stikkledningene fra kommunens hovedledninger fornyet ut av veibane. Ny stoppekran er påmontert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og utskiftet stikkledning. Det er også anlagt egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger og ut av veibane.

Det pågår nå etterarbeid/oppretting hvor fortau og siste lag med asfalt kommer på plass. Dette vil pågå fram mot sommeren.

Blåbærlia er åpen for trafikk med lysregulering mens arbeidet pågår.

Arbeidet utføres av GS Maskin.

Kontaktpersoner

Magnus Knudsen, prosjektleder GS Maskin AS, epost: Magnus@gsmaskin.no, telefon: 46 97 60 55.

Lene Bakken, byggeleder og prosjektleder i Skien kommune, epost: lene.bakken@skien.kommune.no, telefon: 96 91 24 74.

Til toppen