Vannmåler og avlesning

Innhold

Alle næringsbygg skal ha vannmåler. Det er frivillig for boliger. Vannmåleren er huseiers eiendom og huseier må derfor betale dette selv. Vannmåleren må installeres av en godkjent rørlegger som sender melding om at dette er utført til Skien kommune på e-post: post@skien.kommune.no.

Registreringsskjema vannmåler

Les av vannmåler

Abonnenter får avlesingskort i desember hvert år. Avlesingsperioden er november til januar.

Vannmålerstanden kan du registrere på våre nettsider i hele avlesingsperioden. Les av forbruket på vannmåleren, og logg deg inn, registrer forbruket og du er ferdig med avlesingen.

Til toppen