Kikhostevaksine til gravide

Innhold

Alle som er gravide fra og med uke 24 anbefales vaksine mot kikhoste.

Spedbarn er spesielt sårbare de første levemåneder før de kan få den første dosen kikhostevaksine (som del av barnevaksinasjonsprogrammet), og det er derfor nå nylig innført tilbud om kikhostevaksinering til gravide i uke 24 som del av barnevaksinasjonsprogrammet – for å beskytte nyfødte de første månedene etter fødselen. Les mer om dette her Kikhostevaksine til gravide - FHI

Kikhostevaksine til gravide
Alle gravide kan få vaksinen hos sin jordmor. De som kun går til svangerskapskontroll hos fastlege, kan motta vaksinen på Skien vaksinasjonskontor. Ring oss på 48 00 25 25 i telefontiden for å bestille time.

Til toppen