Hva kan du gjøre for klima og miljøet?

Innhold

Selv om mange av de virkelig store miljøtiltakene settes i gang på et overordnet nivå, er det mye du som privatperson kan gjøre for å bidra til en mer klima- og miljøvennlig hverdag. I tillegg til å bidra til å bedre miljøet kan det også være gøy og sunt for både lommeboka og helsa.

En generell oversikt over gode tips den enkelte kan gjøre for å leve mer klima- og miljøvennlig finner du på nettsidene til Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender.

Forbruk og avfall

Forbruksmønsteret til den enkelte er et viktig utgangspunkt for hvor miljøvennlig man er i hverdagen. Ikke minst er det viktig å tenke nøye gjennom hva man kjøper. Noen spørsmål du kan stille:

 • Har du virkelig behov for produktet?
 • Er det av en kvalitet som gjør at det varer lenge, eller kjøper du søppel ved at det går raskt i stykker?
 • Er det et miljøvennlig produkt, eller inneholder det miljøskadelige stoffer?
 • Medfører produksjonsprosessen miljøskadelige utslipp?
 • Kan produktet resirkuleres når det har gått ut av bruk?

For å redusere avfallsmengden du produserer som privatperson er det, i tillegg til å nøye vurdere hva du kjøper, også viktig å ta godt vare på det du allerede har. Her er reparasjon av ødelagt utstyr, gjenbruk av klær og ting og eventuelt bytte ting med andre viktige stikkord.

Nettsider med tips

Ta vare på det du har

Framtiden i våre hender gir deg tips om miljøvennlige klær miljøvennlig og opplevelsesrik fritid og miljøvennlige tiltak for data og elektronikk

Hvert år kaster nordmenn ca. 355 000 tonn spiselig mat til en verdi av 20 milliarder kroner. Det tilsvarer at en barnefamilie kaster hver femte handlepose med mat og utgjør et årlig CO2-utslipp fra rundt 437 000 biler. Hver og en av oss kan gjøre en innsats både for miljøet og lommeboka ved å kaste mindre mat. Tips om miljøriktig mat, og hvordan du kan unngå å kaste mat

Energibesparelser

Som privatperson er det mye du kan gjøre for å spare energi. Ikke minst kan det være store muligheter for å spare energi i egen bolig. Dette kan du gjøre både ved å gjennomføre tiltak i eksisterende bolig som bedre isolering, bytte vinduer, overgang til varmepumpe og ikke minst ved å gjøre fornuftige valg når du skal bygge ny bolig.

denne nettsiden får du informasjon om hva du kan gjøre i hverdagen for å spare energi – i tillegg til at du får andre gode tips om hvordan du kan gjøre boligen din mer miljøvennlig. Enova er et statlig foretak som skal være en pådriver mot lavutslippssamfunnet. På deres hjemmesider finner du blant annet tips til hvordan du kan gjøre gode energivalg i boligen din, både eksisterende og dersom du skal bygge ny.

Transport

Transport er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge. En reisevaneundersøkelse fra Grenland i 2014 viser at en gjennomsnittsreise i regionen er 11,8 kilometer lang og varer i 23 minutter, og at bilreiser utgjør cirka 85 % av transportarbeidet. Dette betyr at det er et stort potensiale for at flere kan transportere seg mer miljøvennlig ved å bruke mer kollektivtransport samt å gå og sykle oftere.

Kan byttes med under: Reisevaneundersøkelse for 2018-2019 og Analyse Asplan Viak (UA-rapport 155/2021) HVEM BYTTER?

 • Nesten halvparten av befolkningen har tilgang til mer enn én bil.
 • 8 av 10 yrkesaktive har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver.
 • Mange har svært god tilgang til kollektivtransport i bybåndet.
 • Om lag 1/3 av de daglige reisene er under tre kilometer lange.
 • 7 av 10 reiser i Grenland er bilreiser.
 • Bilreiser utgjør rundt 80 % av transportarbeidet.
 • Lavere bilførerandel blant bosatte i sentrum enn i resten av området.

Overgang til nullutslippsteknologi som for eksempel elektriske biler og biler på biogass vil redusere klimagassutslippene. Nordmenn reiser oftere på ferie med fly. Utslipp fra disse reisene er med på å gi et ikke ubetydelig bidrag til utslipp av klimagasser. Norge er et flott reisemål, og du kan bidra til en mer miljøvennlig hverdag ved å eksempelvis bruke tog i Norge i ferien framfor å bruke fly til utlandet.

Nettsider hvor du får mer informasjon om hvordan du kan transportere deg mest mulig miljøvennlig i hverdagen:

Bypakka Framtiden i våre hender Naturvernforbundet

Pollinatorvennlige Skien

- pollinerende insekter og økosystemer i Skien sentrum.

God "biplanlegging" er god byplanlegging. En grønn, blomstrende by som er god å leve i for bier, er også  bra for en rekke andre plante- og dyrearter. Regnvannet fordrøyes og infiltreres i bakken, luften renses og lokalklima reguleres. Grønne, blomstrende omgivelser er vakre, byr på rikere sanseopplevelser og virker positivt inn på innbyggernes helse og rekreasjon.

Skien kommune og Århus gård har samarbeidet om rapporten Pollinatorvennlige Skien

Til toppen