Kommunal leiebolig

Innhold

Kommunen leier ut boliger til deg som ikke selv greier å skaffe egnet bolig.

Kommunal leiebolig

Skien kommune skal gi individuell tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen vurderer hvilken bistand som skal gis, og kommunal leiebolig er ett av tiltakene som kan innvilges.

Søknad om kommunal bolig

Vanskeligstilte på boligmarkedet blir i Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet §4, definert som personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde en egnet bolig.

Alle søknader om kommunal bolig, må registreres elektronisk.

Søknadsskjema kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger.

Søknaden behandles av tildelingsutvalget. Søker får skriftlig beskjed om utfallet av behandlingen. Det avholdes tildelingsmøter hver 14. dag (torsdager). 

For mer informasjon, ta kontakt med Boligtildelingsutvalget på telefon 48 22 09 61.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til klagenemnda. En eventuell klage, må være skriftlig og begrunnet, og sendes innen tre uker etter mottakelsen av vedtaket. Hvis avslaget opprettholdes i tildelingsutvalget, sendes saken til klagenemnda.

En eventuell klage sendes til Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Informasjon til deg som leier kommunal bolig

Som leietaker i en kommunal utleiebolig, har du både rettigheter og plikter. Leiekontrakten din og husleieloven beskriver dette nærmere. I tillegg finner du mer informasjon om dette i brosjyren som ble delt ut sammen med leiekontrakten.

Les brosjyren

Når du skal flytte, må du fylle ut oppsigelsesskjema som leveres på Servicesenteret. Oppsigelsestiden er 1 måned dersom ikke annet er avtalt i kontrakten.

Når leiligheten er ferdig ryddet og rengjort må du avtale tidspunkt for overlevering av boligen til boligkontoret.

Oppsigelsesskjema og kontaktinformasjon for overlevering.

Har du spørsmål om leiekontrakt eller andre spørsmål om din kommunale leiebolig, ta kontakt med Servicesenteret på telefon 35 58 10 00.

Til toppen