Kommunens eierskap

Innhold

Skien kommunes hel- og deleide selskaper.

Kommunale foretak (KF)

Selskapet/foretakets navn Eierandel % Hjemmeside
Skien Fritidspark KF 100 Fritidsparken

Aksjeselskaper (AS)

Selskapet/foretakets navn Eierandel % Hjemmeside
Ibsenhuset AS 100 Ibsenhuset
Telemark og Vestfold Regionteater AS 33,3 Teater Ibsen
GREP Grenland AS 49 GREP
Kontorbygg AS 100 Kontorbygg
Skagerak Energi AS 15,2 Skagerak
Skien Dalen Skipsselskap AS  9,99 Kanalbåtene
Bygarasjen AS 100  Bygarasjen 
Skien Tomteselskap AS 100   
Mersmak i Skien AS 40  Mersmak
Skien Næringsfond AS 100   
Greve Biogass AS  9,84  Biogass
Bjorstaddalen avfallsanlegg AS  100  Bjorstaddalen 

Interkommunale selskaper (IKS)

Selskapet/foretakets navn Eierandel % Hjemmeside
Grenland Havn IKS  33,3  Grenland Havn 
Telemark Kommunerevisjon IKS  18,86  Kommunerevisjonen
Gea Norvegica Geopark IKS  9,63  Geoparken
Renovasjon i Grenland IKS  50,31  RIG
Vekst i Grenland IKS  44  VIG 
IKA Kongsberg IKS 7,08 Arkivet på Konsberg
Grenland Brann og redning IKS 46 Grenland Brann og redning

Eierskapsmelding

Skien kommunes eierskapsmelding revidert 2022

Til toppen