Kontakt oss

Innhold

Organisasjonsnummer 938 759 839 | Kommunenummer 4003

Finn ansatt

Skriftlige henvendelser til kommunen

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige.

Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. 

Sensitive opplysninger sendes via eDialog.

Sentralbord

Telefon: 35 58 10 00
Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00.

Chat med oss

Postadresse

Skien kommune
Postboks 158
3701 Skien
E-post: post@skien.kommune.no

Skien servicesenter og turistkontor

Telefon: 35 58 10 00
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Besøksadresse: Henrik Ibsensgate 2 (Kaffehuset), 3724 Skien
Åpningstid: Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.

Filemail

Skien kommune har ikke mulighet til å motta filer over 25 MB, eller zip-filer på e-post. Skal du sende vedlegg og filer på over 25 MB, eller zip-filer, må du sende dem med kommunens filemail. Kommunens filemail finner du her.

eDialog - sikker innsending til kommunen

Du kan sende oss informasjon og vedlegg som inneholder sensitive opplysninger via tjenesten eDialog som er sikrere enn e-post og derfor et tryggere alternativ. For å bruke tjenesten, må du logge på ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID eller lignende).

Logg deg på eDialog

Fordeler med eDialog

 • Du sender informasjon gjennom en sikker kanal
 • Det gir en sikker identifikasjon av hvem som er avsender
 • Innsendt post blir sendt rett inn i vårt sak- og arkivsystem

Når kan du bruke eDialog?
Vi anbefaler deg å bruke eDialog når du sender dokumenter til kommunen, også når innholdet ikke er unntatt offentlighet. E-post kan fremdeles brukes for enkle spørsmål og henvendelser som ikke skal journalføres i kommunens sak- og arkivsystem.

Du skal ikke bruke eDialog hvis Skien kommune har elektroniske skjema til formålet. Eksempler på slike skjemaer er søknad om plass på barnehage, SFO og kulturskole og søknad på ledige stillinger. Se oversikt over Skien kommunes elektroniske skjemaer

Du kan i ettertid se informasjonen du har sendt oss ved å logge deg inn på Min side.

Slik fyller du ut skjemaet
Velg om du er privatperson (fødselsnummer) eller om du representerer en virksomhet (organisasjonsnummer).
Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.
Legg inn en tittel som beskriver teksten eller vedleggene du sender og gjerne saksnummeret hvis dette er kjent.
Kommentar: Her kan du fylle inn hva henvendelsen gjelder, eller du kan gi en utfyllende beskrivelse av det du sender oss.
Husk å laste opp relevante vedlegg
Klikk på «Send forsendelse» – forsendelsen blir kryptert og sendes direkte til vårt sak- og arkivsystem.
Du får kvittering med referansenummer på e-post.

Administrasjonen

Administrasjonen kan nås direkte eller via sentralbordet på telefon 35 58 10 00.

Åpningstid:
Fra 16.09. - 30.04. kl. 08.00 - 15.45.
Fra 01.05. - 15.09 kl. 08.00 - 15.00.

Vei og driftsforstyrrelser
Varsel om feil og mangler som gjelder vann, avløp, vei, park eller idrett, kan du melde inn via vår webløsning:

Varsle om feil

Melding om hull i vei og andre driftsforstyrrelser utenom åpningstid kan også meldes inn via telefon 35 58 10 00

Pressekontakt

Kommunikasjonsavdelingen gir råd og støtte i informasjonsfaglige spørsmål i Skien kommune.

Journalister som vet hvem de ønsker å prate med kan kontakte Servicesenteret eller søke i finn ansatt i Skien kommune

Vet du ikke hvem du skal snakke med, kan kommunikasjonsavdelingen som regel hjelpe deg å finne rett person eller avdeling.

Kontaktinformasjon

Anne Spånem, kommunikasjonssjef - telefon 97 70 03 91, e-post: anne.spanem@skien.kommune.no
Kyrre Jansen, kommunikasjonsrådgiver - telefon 90 88 47 08, e-post: kyrre.jansen@skien.kommune.no
Lene Kaasi Hysing, kommunikasjonsrådgiver - telefon 91 80 40 49, e-post: lene.hysing@skien.kommune.no
Terje Flatlandsmo, portaladministrator - telefon 90 98 81 95, e-post: terje.flatlandsmo@skien.kommune.no

Vakttelefoner

Nødnummer

Brann og større ulykker: 110
Politi: 112/02800
Ambulanse: 113

Legevakt, overgrepsmottak og kriseteam

Telefon: 116 117 (døgnbemannet)
Besøksadresse: Ulefossvegen 55, 3730 Skien
Åpent alle hverdager klokken 1600 - 0800. Åpent hele døgnet i helger og høytider.

Barnevern

Telefon: 35 58 10 00

Barnevernsvakta

Telefon: 900 53 304

Helsestasjon for ungdom

Telefon: 35 58 15 02

Veg, vann og avløp

Telefon: 35 58 10 00

Sende fakturaer til Skien kommune

Fakturaadresse

Alle inngående fakturaer til Skien kommune skal sendes på EHF til organisasjonsnummer 938759839, med fakturaadresse:

Skien kommune
Navn på virksomhet eller enhet + bestillernummer
Fakturamottak, Postboks 37, Sentrum
3701 Skien
E-post: regnskap@skien.kommune.no

Skien kommunes hovedbankkonto: 2680.07.01049

Krav til fakturaer

 • Navn og adresse til leverandør
 • Organisasjonsnummer
 • Fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, fakturabeløp og spesifisert mva
 • Bestillernummer skal påføres. Settes i feltet: ”Deres ref” eller lignende
 • Navn og adresse til kjøper/bestiller og stedet der varen/tjenesten er levert/ytet
 • Klar beskrivelse av varen/tjenesten og kvantum/omfang
 • Send faktura straks den er utstedt, slik at vi kan oppnå remittering til rett tid
 • Faktura må inneholde tilstrekkelig dokumentasjon (underbilag)
 • Alle fakturaer skal være stillet til Skien Kommune. I tillegg kan avd/etat evt. påføres.
 • Betalingsbetingelsene skal være ihht innkjøpsavtale. Dersom ikke annet er avtalt gjelder fri leveringsmåned + 30 dager

Ufullstendig faktura kan føre til forsinkelser i betalingen. Vi vil ikke godta morarenter som følge av forsinket betaling dersom forsinkelsen skyldes mangler vedr. faktura.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav, returneres umiddelbart til avsender.

For spørsmål, eller mer informasjon, ta kontakt med regnskapsavdelingen på telefon 94 85 79 51, eller på e-post: regnskap@skien.kommune.no

Regnskap og innfordring

Kommunal innfordring har ekspedisjon i Kongensgate 9 Landmannsgården, inngang fra Skistredet. Ekspedisjonen er kun åpen etter avtale.
Telefon: 35 58 10 50, e-post: innfordring@skien.kommune.no

Les mer om fakturaer fra Skien kommune her.

Til toppen