Barnverntjenesten skifter fagprogram og vil dessverre være utilgjengelig for publikum onsdag 5.og torsdag 6. juni. Barnevernsvakten vil være tilgjengelig for akutte hendelser.

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg. Barnevernet skal avdekke og finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer slik at det ikke skapes varige skader hos barnet. Mottakstelefon for bekymringer rundt barn og unge har telefonnummer 94 86 96 06. Utenfor åpningstid kan du kontakte barnevernvakten hvis det haster.

Kontakt

  • Telefon 35 58 10 00 Mottakstelefon 90 05 33 04
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Kongens gate 31, 3717 Skien
Til toppen