Plastfri kommune

Innhold

Bystyret vedtok 13. desember 2018 at kommunen skal arbeide mot visjonen «Skien, en plastfri kommune».

Det betyr at alle ansatte i Skien kommune oppfordres til å redusere forbruket av unødvendige plastartikler og gå over til mer miljøvennlige erstatninger, så langt det er praktisk mulig. Alle som jobber med innkjøp i Skien kommune skal derfor stille seg spørsmålet om man kan finne mer miljøvennlige produkter enn plast når dere gjør innkjøp.

Tips og huskeregler i forbindelse med plastfri kommune

Viktige tiltak i arbeidet med visjonen "Skien - en plastfri kommune":

  • Informere alle ansatte i kommunen om visjonen og oppfordre alle ansatte om å bidra til å redusere plastforbruket.
  • Foreta en gjennomgang av kommunens interne avfallsbehandling, med spesielt fokus på utsortering av plast.
  • Fjerne engangsbestikk i plast fra alle kommunens kantiner og annen virksomhet.
  • Gjennomgå innkjøpsreglementet med tanke på å begrense bruken av plastemballasje og engangsartikler.
  • Ved anskaffelser skal det stilles krav om å redusere plastbruk, herunder kreve at produktene ikke skal medføre vesentlig spredning av mikroplast og miljøgifter.
  • Innarbeide følgende tekst i mal for utbyggingsavtaler: «Det skal settes fokus på at bruk av plast skal minimeres og erstattes av andre mer miljøvennlige materialer så langt det er mulig».
  • Få flest mulige samarbeidsparter/aktører til å forplikte seg til å jobbe for visjonen «Skien en plastfri kommune». Informasjon om temaet legges ut på kommunens hjemmesider, Facebook-sider, og skal også være tema i møter med kommunens samarbeidspartnere der dette er aktuelt.
  • Arbeide for en mest mulig miljøvennlig drift av kunstgressbaner i kommunen.
  • Følge med på utviklingen vedrørende mulighetene for å rense mikroplast fra veiene i kommunen, og gjennomføre tiltak der dette er praktisk mulig ut fra en kost/nytte vurdering.
  • Ved arrangement på kommunal grunn skal unødvendige engangsartikler i miljøskadelig plast unngås så langt mulig. Dette gjelder også arrangementer i regi av andre.
Til toppen