Bystyret

Innhold

Skien kommune styres etter formannskapsmodellen med bystyret og de politiske utvalgene som øverste politiske myndighet.

Bystyret er kommunens øverste politiske organ med 55 folkevalgte representanter pluss varamedlemmer. Bystyremøtene er åpne for alle.

Bystyrets oppgaver

Bystyret treffer vedtak i følgende saker: 

 • Vedtak av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen, f.eks. avtaler om interkommunalt samarbeid
 • Politisk organisering
 • Kommuneplaner og kommunedelplaner
 • Handlingsprogram, herunder økonomiplan og årsbudsjett
 • Fastsettelse av kommunale gebyrer og avgifter
 • Sektor- og temaplaner
 • Reguleringsplaner
 • Årsregnskap/årsmelding
 • Valg av revisor
 • Periodiske regnskapsrapporter, herunder endringer i årsbudsjett/økonomiplan av vesentlig art
 • Hovedlinjene i administrativ organisering
 • Vedtak om oppstart av større byggeprosjekt
 • Ansettelse av rådmann
 • Vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud
 • Prosjektrapporter/-regnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner

Bystyrets medlemmer

Navn Parti Epost Telefon
Hedda Foss Five  Ap hedda.foss.five@skien.kommune.no 91 37 11 31
Trude Tvedt Ap trude.tvedt@skien.kommune.no  93 29 61 82
Trine Almenning Ap trine.almenning@skien.kommune.no 93 03 88 23
Ole Geir Hoppestad Ap olegeir.hoppestad@skien.kommune.no 91 84 05 54
Kristoffer Stenbakk Ap kristoffer.stenbakk@skien.kommune.no 93 42 40 25
Roger Hegland Ap roger.hegland@skien.kommune.no 98 41 08 50
Knut Einar Aas Ap knuteinar.aas@skien.kommune.no 95 11 99 24
Jorunn Schmitz Ap jorunn.schmitz@skien.kommune.no 90 12 41 53
Ingjerd Martinsen Ap ingjerd.martinsen@skien.kommune.no 90 59 31 09
Anders Skorve Ap anders.skorve@skien.kommune.no 90 60 87 16
Odin Adelsten Aunan Bohmann Ap odinadelsten.bohmann@skien.kommune.no 46 82 95 63
Nikolai Sti Ravlum Ap nikolai.stiravlum@skien.kommune.no 98 67 44 99
Saynab Guleed Ap saynab.guleed@skien.kommune.no 99 34 55 88
Harald Haraldsen Ap harald.haraldsen@skien.kommune.no 92 62 47 69
Gudmund Kverndalen Ap gudmund.kverndalen@skien.kommune.no 40 40 65 69
Lars Jøntvedt Skjeldbred Ap lars.jontvedt.skjelbred@skien.kommune.no 95 22 59 56
Torunn Hauen Aks Ap torunn.hauen.aks@skien.kommune.no 48 28 80 94
Monica Karlsen Ap monica.karlsen@skien.kommune.no 91 30 48 06
Tomas Bakken Uavh tomas.bakken@skien.kommune.no 95 05 19 77
Joakim Rabe Uavh joakim.rabe@skien.kommune.no 94 83 22 98
Tommy Ballestad Uavh tommy.ballestad@skien.kommune.no 41 24 70 93
Jan Terje Olsen Uavh janterje.olsen@skien.kommune.no 90 77 15 90
Jørn Inge Næss Frp jorninge.naess@skien.kommune.no 91 71 21 82
Knut Morten Johannesen Frp knutmorten.johannesen@skien.kommune.no 99 31 53 60
Cathrine H. Bakka Frp cathrinehasler.bakka@skien.kommune.no 92 88 70 55
Jan Ove Lia Frp janove.lia@skien.kommune.no 40 21 86 46
Esther Buer Frp esther.buer@skien.kommune.no 95 77 72 52
Emilie Schäffer H emilie.schaffer@skien.kommune.no 92 09 52 03
Helene Røsholt   H helene.rosholt@skien.kommune.no 99 77 71 17
Marjan Farahmand H marjan.farahmand@skien.kommune.no 91 55 26 38
Marius Roheim Aarvold H marius.roheim.aarvold@skien.kommune.no 92 64 33 22
Kari Lise Holmberg H karilise.holmberg@skien.kommune.no 91 39 18 24
Stein Erik Amlie H steinerik.amlie@skien.kommune.no 45 02 37 48
Halvor Berg-Hanssen H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41 65 12 00
Harald Tiedemann Hansen H haraldtiedemann.hansen@skien.kommune.no 90 17 67 98
Ole Einar Amlie H oleeinar.amlie@skien.kommune.no 92 82 82 87
Erik Næs Krf erik.nas@skien.kommune.no 48 14 54 70
Anna Erika Myrvold Krf annaerika.myrvold@skien.kommune.no 47 06 87 92
Roar Åkre Krf roar.akre@skien.kommune.no 90 19 20 67
Marco Gozzi MdG marco.gozzi@skien.kommune.no 41 29 75 33
Lisa Velouri B. Skinnarland MdG lisavelouria.skinnarland@skien.kommune.no 94 05 64 92
Espen Joris Gotschal MdG espenjorid.gotschal@skien.kommune.no  
Trond Ballestad varaordfører Sp trond.ballestad@skien.kommune.no 90 62 14 38
Bård Naas Sp bard.naas@skien.kommune.no 91 19 22 53
Terje Riis-Johansen Sp terje.riis-johansen@skien.kommune.no 97 56 30 00
Kåre Solvang Sp kare.solvang3@skien.kommune.no 98 07 73 88
Halvor Stavdal Sp halvor.stavdal@skien.kommune.no 46 89 09 89
May Trude Johnsen Sp maytrude.johnsen@skien.kommune.no  41 18 11 74
Rune Mathisen Rødt rune.mathisen@skien.kommune.no 46 96 82 51
Margareth Rimmereide Rødt  margareth.rimmereide@skien.kommune.no 93 45 22 71
Ørnulf Hjort-Sørensen Rødt  ornulf.hjort-sorensen@skien.kommune.no 41 50 28 74
Åse Gro Bakke Sv asegro.bakke@skien.kommune.no 92 01 02 63
Helga Lilleland Sv helga.lilleland@skien.kommune.no 45 91 62 42
Ole Martin Haukland Sv olemartin.haukland@skien.kommune.no 48 29 94 63
Gustav Søvde V gustav.sovde@skien.kommune.no 90 57 43 33
Møteplan for bystyret
Til toppen