Grafisk profil

Innhold

Skien kommunes designmanual inneholder retningslinjer for bruk av blant annet logo, farger og maler.

Den grafiske profilen er en viktig del av kommunens identitet, og skal være synlig og tydelig.

Profilmanualen er et oppslagsverk for ansatte og samarbeidspartnere med ansvar for produksjon av kommunens profilartikler og trykksaker.

Manualen ble lansert 2011 og ble sist oppdatert i 2024.

Skien kommunes designmanual.

Logo

Skien kommunes logo består av byvåpen, en loddrett strek og navnetrekk. Logoen må ikke beskjæres, og skal alltid brukes i denne formen. Den skal brukes i originalfargene eller i sort/hvit der Skien kommune ikke er hovedavsender eller der logoen ikke skal være så framtredende. 

Byvåpen

I helt spesielle tilfeller der det er liten plass, kan byvåpenet stå alene. Dette gjelder særlig der Skien kommune er en av flere aktører, som for eksempel Grenlandssamarbeidet. Byvåpenet skal aldri være uten krone. 

Grunndesign

Grunndesignet er et helhetlig grafisk bilde av Skien mangfold, historie og nærhet til vann; Ibsen, vann, møteplass, kultur, urbant, handel, mennesker, Klosterøya, byrom, to kirketårn, Skiensdyret, kanalen, idrett.
Det sjøgrønne feltet i bunnen symboliserer vannspeilene. Grunndesignet kan benyttes med eller uten sjøgrønt felt i bunnen. 

Grunndesignet

Fargepalett

Skien kommune har to primærfarger og åtte sekundærfarger som er avstemt for å harmonere med fargene i byvåpenet. 

Primær farger

Primærfarger

Sekundær farger

Sekundærfarger
Til toppen