Kunngjøringer arkiv

Innhold

Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner 

Plannavn Uttalefrist
Detaljregulering Siljanvegen 36 10.03.2024

Andre planer 

Plannavn Uttalefrist
Ingen planer for øyeblikket.  


Utbyggingsavtaler

Varsel om igangsetting av arbeid med utbyggingsavtaler, fremforhandlede utbyggingsavtaler som legges på høring og godkjente utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler finner du på kommunens informasjonsside om utbyggingsavtaler.


Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak Innspillfrist
Fylkesbakken - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale  
Bedriftsvegen 10 - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale  

Planer, planprogram, forskrifter, søknader som er på høring og offentlig ettersyn

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor. 

Arealplaner

Plannavn Høringsfrist
Kommuneplanens arealdel - forslag til mindre endringer 31.05.2024
   
   

Andre planer

Plannavn Høringsfrist
Ingen planer for øyeblikket.  

Andre saker som ligger på høring / offentlig ettersyn

Forskrifter Høringsfrist

Ingen saker for øyeblikket.

 


Navnesaker 

Sted Høringsfrist
Ingen saker for øyeblikket.  

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn Klagefrist
Detaljregulering for Bølevegen 32-44. 16.03.2024


Andre planer

Plannavn Klagefrist
Ingen planer for øyeblikket.  

 

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Solkraftverk på Fossum. Søknad med konsekvensutredning er nå på høring. Høringsfrist er 08.03.2024.
Les mer på NVEs nettsider.

Utleie av el-sparkesykler. Søknadsfristen er 20.02.2024.

Politiske møter og lokalutvalgsmøter

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin

Til toppen