Spesialpedagogiske tjenester (SPT)

Spesialpedagogiske tjenester, SPT, skal bidra til at barn og unge i Skien kommune utvikler livsmot og livskompetanse. Alle ansatte i SPT arbeider for at barn og unge med særskilte opplæringsbehov skal oppleve et inkluderende og sosialt fellesskap, der de får økt sitt læringsutbytte, blir sett og opplever mestring.

Til toppen