Postliste

Innhold

I henhold til forskrift om offentlege arkiv § 9 skal offentlige etater produsere postlister. Det er kun statlige organer som etter § 6 er pålagt å publisere disse på nett.

Se relevant lovverk her

Lov om rett til innsyn i dokument i  offentleg verksemd (Offentleglova)

Rettleiar til offentleglova

Om Skien kommunes postlister

Postlistene som publiseres på denne siden er generert fra kommunens sentrale sak/arkivsystem, samt fra arkivkjerne for fagsystemer. Det produseres også dokumentasjon i andre fagsystemer (f eks. barnevern, PPT, Helse og Velferd, etc.), men disse kan inneholde sensitive opplysninger og publiseres derfor ikke på nett. Slike postlister kan tilgjengeliggjøres i sladdet versjon på forespørsel.

Postlister og innsyn (Documaster)
  • Ansettelsessaker
  • Historiske byggesaker
  • Privat vann- og avløpsnett (fulltekst)
Postlister og innsyn (Tieto)
  • Personalsaker
  • Elevsaker
  • Generelt saksarkiv
Postlister og innsyn (tekniske saker)
  • Byggesaker (fulltekst)
  • Plansaker (fulltekst)
  • Oppmålingssaker (fulltekst)
Til toppen