Velkommen til oss!

Vi er inspirert av den islandske pedagogiske modellen Hjalli. Den kjennetegnes for sitt arbeid med å utjevne forskjeller mellom kjønn. Likestilling og likeverd står sentralt i arbeidet vårt. Hensikten er å gi barna erfaringer de kanskje ikke får naturlig, fordi vi tilbyr kjønnsnøytrale leker og åpent lekemateriell. Vi ønsker å ha et bevisst forhold til å sosial utjevning på alle plan i vårt etiske arbeid. Vi har et fint uteområde med muligheter lek for både de yngste og de eldste barna.

Kontaktinformasjon

Styrer: Lisbeth Kristiansen

  • Telefon 35 58 75 40
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Søndre Falkumveg 11, 3725 Skien
Til toppen