«Barnet i sentrum» -vi legger vekt på omsorg og forutsigbarhet for hvert enkelt barn.

Klosterskogen barnehage har vi språk og inkludering som satsningsområde. Vi har engasjerte voksne som bidrar til et rikt språklig miljø, og som er med å starter, videreutvikler og verner leken. Vi arbeider for at barna skal oppleve vennskap, mestring og medvirkning gjennom leken.

Kontaktinformasjon

Styrer: Åshild Kolstad

  • Telefon 35 51 96 90
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Thor Bunkholts veg 23, 3733 Skien
Til toppen