Priser og moderasjonsordninger

Innhold

Hva er prisen for barnehageplass?

For informasjon om priser og betalingsinformasjon i de ikke-kommunale barnehagene henvises det til den enkelte barnehages nettsider eller vedtekter. Her finner du pris- og betalingsinformasjon som de kommunale barnehagene. Regelverk for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Priser for barnehageplass

Betalingsbetingelser

Foreldrebetalingen er fordelt på 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Betalingsfrist er den 20. for inneværende måned, purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdatoen. Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av barnehageplassen.

Fravær

Fravær fra barnehagen på grunn av at barnet er bortreist på ferie og lignende gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Det kan søkes om betalingsreduksjon/fritak ved langvarig fravær av andre spesielle årsaker

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 100 % på øvrige barn. Moderasjonen gis på den minste plass % om barna har ulik størrelse på barnehageplassen. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Fra 1. august 2024: Familier med inntekt under kr. 366 667,- kan søke om reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen beregnes ut fra familiens inntekt, inntekt må dokumenteres ved siste års tilsendte skattemelding. Ved vesentlig og varig endring i familiens inntekt i forhold til året før, kan det dokumenteres med siste utbetaling av lønn eller annet i tillegg til skattemeldingen. Søknaden vil automatisk gi gratis kjernetid for 2-5 åringer om inntekten er under kr. 642 700,- Ordningene med redusert foreldrebetaling følger Forskrift om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2023: Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de fire siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår.

Fra 1. august 2024: Familier som har inntekt under kr. 642 700,- får rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.

 

Søknadsskjema om redusert betaling og gratis kjernetid

Har du spørsmål om priser eller moderasjonsbetaling kan Servicesenteret hjelpe deg på telefon 35 58 10 00.

Til toppen