Gjeldsrådgiving

Innhold

Har du betalings- og gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Forsøk selv etter beste evne å komme fram til en ordning med dem du skylder penger. Men det er viktig å søke hjelp i tide.

Hvem kan få tilbudet?

Du kan få økonomisk rådgivning dersom du:

 • har problemer med å få pengene til å strekke til
 • har vanskeligheter med å betale regningene dine
 • har problemer med å betale tilbake gjelden din

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med NAV Skien på telefon 55 55 33 33.

For at du skal få best mulig hjelp, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være:

 • siste skattemelding (selvangivelse)
 • saldo på alle konti
 • husleiekontrakt/dokumentasjon på boutgifter
 • lønnsinntekter og trygdeytelser
 • opplysninger om lån og kredittgjeld
 • opplysninger om innskudd i spareordninger

Hva tilbyr vi?

Du kan blant annet få hjelp til å:

 • finne ut hvordan du kan få mindre utgifter
 • unngå å bruke pengene dine feil
 • kontakte og gjøre avtaler med dem du skylder penger 
 • skrive søknad om utsettelse av betaling av gjeld
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • søke gjeldsordning
 • kontakte namsmannen

Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 

Annen relevant informasjon

Livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggstrekk
Les om namsmannens gjeldsordning

Drop-in rådgivning

NAV Skien tilbyr drop-in økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning til alle kommunens innbyggere.

Tidspunkt: Hver onsdag kl. 11.30-14.30
Sted: NAV Skien i Rådhusgata 2

Ta gjerne med BankID.

Til toppen