Økonomisk sosialhjelp

Innhold

Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Les mer om økonomisk sosialhjelp på NAVs nettsider

Det er NAV Skien som behandler søknad om økonomisk sosialhjelp.

Har du spørsmål om sosialhjelp, kan du ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33. 

Søknad om sosialhjelp
Til toppen