Tilvisnings- og tildelingsavtaler

Innhold

Skien kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om gode utleieboliger. Vi ønsker å inngå tilvisningsavtale med leverandører som eier, forvalter og leier ut boliger.

Tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Vi ønsker å tilby boliger i ulike deler av kommunen, helst i nærheten av offentlig kommunikasjon. I tilvisningsavtalen skal kommunen ha tilvisningsrett til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisningsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Aktuelle beboere for tilvisning av bolig:

  • beboere i omsorgsboliger
  • vanskeligstilte
  • flyktninger 

I hovedsak er vi interessert i alt fra ettroms til femroms enheter.

Tildelingsavtale

Tildelingsavtaler brukes i prosjekt der øremerkede eller alle utleieboliger, er forbeholdt vanskeligstilte og flyktninger på boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.

Vilkår og lånetilbud

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisningsrett, se www.husbanken.no

Ved valg av aktør og prosjekt vil Skien kommune vektlegge:

  • Tidspunkt for ferdigstillelse
  • Beskrivelse av utleieselskapet
  • Kvalitet og boligstandard
  • Husleienivå
  • Boligens beliggenhet - nærhet til skole, barnehage og offentlig transport
  • Plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • Leverandør må selv skaffe tomt til prosjektene

Kontaktperson

Profesjonelle utleiere som ønsker å inngå tilvisningsavtale med Skien kommune, kan ta kontakt med eiendomssjef Anita Ballestad på e-post anita.ballestad@skien.kommune.no.

Til toppen