Google kjøpte en tomt på 2000 mål i Skien i 2019, og i februar 2024 annonserte de oppstart av første byggetrinn. Det er for tiden stor aktivitet i området rundt Gromstul. Lede er i ferd med å ferdigstille Gromstul koblingstasjon. Samtidig er arbeidet med å legge infrastruktur opp til siten i full gang. Inne på tomteområdet jobber entreprenører med å forberede datasentertomten slik at den blir byggeklar.

Til toppen