Autorisasjon for kjøp og salg av plantevernmidler

Innhold

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler, må du ha et autorisasjonsbevis, et såkalt sprøytesertifikat. Du må gjennomføre kurs og bestå eksamen for å få sertifikatet som er gyldig i 10 år.

Dette gjelder alle som bruker plantevernmidler - gårdbrukere, gartnere og skogbrukere, men også ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet.

Bygdevis (eid av Telemark Bondelag) samarbeider med Norsk Landbruksrådgivning Østafjells og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om kurs for de som skal fornye sprøytesertifikat, eller ta det for første gang.

Ta kontakt med Telemark Bondelag v/Bygdevis, på e-post: telemark@bondelaget.no, eller telefon 35 95 90 30 og  91 62 61 13. 

Det er mulig å ta Nettbasert kurs for å fornye plantevernmiddelautorisasjon i regi av Mattilsynet.

Kontakt

  • Teresa Dalen
Til toppen