Kart landbrukseiendom (gårdskart)

Innhold

Digitale gårdskart er produsert ut i fra et flyfoto (ortofoto) i riktig målestokk. Kartet viser eiendomsgrenser og grenser på dyrket mark. Gårdskart inneholder til enhver tid det beste kartgrunnlaget som er tilgjengelig i digital form.

Feil i gårdskart som eiendomsgrenser og avvik i arealklasser, kan meldes skriftlig til kommunen. Legg ved et kart hvor det er markert hva som skal endres.

Kontakt

  • Teresa Dalen
Til toppen