Produksjonstilskudd i jordbruket

Innhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for landbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Søknadskjema har to deler; del 1 med innsendingsfrist 15.mars og del 2 hvor fristen er 15.oktober.

Det er mulig å endre innsendt søknad 14 dager etter søknadsfristen. Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter fristen, mot et trekk på 1000 kroner per dag.

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket søkes elektronisk via Altinn 

Veileder til søknaden ligger på Landbruksdirektoratets nettsider  

Kommunen behandler og avgjør hvilke søknader som får produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Dersom en søknad blir helt eller delvis avslått, har søkeren rett til å klage på avslaget etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker og sendes til kommunen.

Er du ny søker eller lurer på noe rundt tilskuddsordningen?

Ta gjerne kontakt med Grenland landbrukskontor.

Kontakt

  • Marion Lukkari Arnesen
Til toppen