Ønsker du å endre din bevilling?

Innhold

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen.

Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent kan dette få konsekvenser for bevillingen.

 

Søknadsskjema - melding om endring i bevilling
Til toppen