Salgsbevilling

Innhold

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholholdig drikke med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Disse må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være ansatt eller arbeide i virksomheten, være over 20 år, og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier må det også søkes om ny bevilling. Driften kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder så fremt kommunen er underrettet om dette, og det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen.

Søknadsskjema salgsbevilling.

Omsetningsoppgave for alkohol salgsbevilling

Omsetningsoppgave for salgsbevilling.

Til toppen