Middelalderby, helleristninger og geopark

Innhold

Skien er en av Norges eldste byer og har en lang og spennende historie.

Byens beliggenhet gjorde at den egnet seg godt for handel og sjøfart.

Kapitelberget ligger en kryptkirke som ble oppført, som privat kapell til Bratsberg gård, tidlig på 1100-tallet. Ruinen av kirken ble oppdaget i 1783, og restaurert på 1930-tallet.

Skien har en svært spennende berggrunn som består av et mangfold av bergarter med ulike historier og alder. Skien er en del av geoparken Geo Norvegica, se www.geoparken.no

Mikaelshulen er en fjellhule som ble brukt som kirke i middelalderen. Den ligger nord for Løveid sluser langs Telemarkskanalen. Hulen er rundt 30 meter over vannflaten på Nordsjø. Du kan komme til Mikaelshulen både med båt og til fots. 

I Skien finnes det flere felt med helleristninger fra bronsealderen.

Til toppen