Snipetorp

Innhold

Snipetorp er Skiens best bevarte bydel med trehusbebyggelse fra slutten av 1700-tallet.

Her bodde folk fra arbeider- og lavere middelklasse med forretninger, verksteder og skjenkesteder.

Familien Ibsen flyttet hit i 1843 etter økonomiske nedgangstider. Den store bybrannen i 1886 stoppet i Snipetorp og du kan tydelig se skillet med mye bredere gate i den delen som ble bygget opp på nytt. I dag er de fleste husene restaurert og området er blitt et meget attraktivt boområde. Fra Snipetorp kommer du opp til Brekkeparken og Kapitelberget.

Til toppen