Flere får luftveissymptomer

Innhold

Med årstiden følger flere tilfeller av Covid-19 og sesonginfluensa.

FHI melder nå om øktende forekomster av Covid-19 og influensa. 
 
De som tilhører risikogrupper for alvorlig forløp av influensa og Covid-19 -  og som ikke har vaksinert seg - bør derfor vurdere å la seg vaksinere så snart som mulig.

Innbyggere i Skien kan motta disse vaksinene bla. hos fastlegen og ved Skien vaksinasjonssenter. Når smitten øker, øker også risikoen for at smitten spres til sårbare grupper.
 
I Skien har vi siste par uker hatt smittetilfeller med Covid-19 ved flere sykehjem, og vi må også fremover forvente at smitte oppstår i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er gode prosedyrer både for å fange opp mulig smitte, og for å håndtere smitten når den påvises. Det iverksettes nødvendige tiltak med smitteisolering, lav terskel for testing av pasienter med symptomer og bruk av munnbind hos helsepersonell der det påvises utbrudd av smitte. 
 
Les mer informasjon om vaksinasjon her.

Til toppen