Avlastningstilbud

Innhold

Har du særlig tunge omsorgsoppgaver for barn eller ungdom med nedsatt funksjonsevne, kan du søke om avlastning.

Avlastningen skal bidra til at du mestrer hverdagen som forelder til barn med særskilte behov på en så god måte som mulig, både for deg selv, eventuell familie og barnet.

Avlastningsboliger

Vi har to avlastningsboliger tilpasset barn med særskilte behov:

  • Einaren avlastningsbolig
  • Tyrisvingen avlastningsbolig

I tillegg tilbyr kommunen en ordning med avlastning i private hjem.

SAMBA kompetansested

SAMBA er et felles kommunalt kompetansested for Skien og Porsgrunn. Vi tilrettelegger og kvalitetssikrer tverrfaglige kommunale tjenester overfor barn med store og omfattende funksjonshemminger.

SAMBA har også noen avlastningsplasser for barn som trenger høy grad av tverrfaglig høyskolekompetanse.

Hvordan søke?

Søker du for første gang eller vil du søke om mer avlastning, fyller du ut søknadsskjemaet under. Hvis du søker for første gang, må du legge ved legeerklæring om diagnose med ICPC-2 eller ICD 10.

Trykk på lenken under her for å finne digitale og utskriftsvennlige søknadsskjema, og lese mer om hvordan du søker.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Kontakt

  • Tjenestekontoret Postadresse: Postboks 27, 3701 Skien. Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien
  • SAMBA/Einaren/Tyrisvingen
    • Telefon: 47 51 49 36
  • Avlastning i private hjem
    • Telefon: 35 58 18 70
Til toppen