Asylsøkere har samme rett til helsehjelp som øvrig befolkning. Flyktninger, familiegjenforente og andre med oppholdstillatelse i Norge har også fulle helserettigheter så lenge oppholdet er ment å vare i 12 måneder eller mer. Her kan du lese mer om rettigheter og helsetjenestene i Skien.

Til toppen