Botilbud

Innhold

Hvis du trenger et sted å bo på grunn av utfordringer med psykisk helse eller avhengighet, har kommunen flere tilbud du kan søke om.

Bofellesskap

For deg som trenger tett oppfølging for psykiske helseutfordringer og/eller avhengighet har vi flere bofellesskap som man kan søke om å få bo i. 

Du beskriver behovet ditt i søknadsskjemaet, og Tjenestekontoret vurderer hva slags tjeneste og bofellesskap som passer for din situasjon. Trykk på lenkene under for å finne søknadsskjema og lese mer om søknadsprosessen.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Slik foregår søknadsprosessen

Du kan også få søknadsskjemaet utdelt hos Tjenestekontoret.

I Skien har vi følgende bofellesskap:

  • Findal
  • Meensveien
  • Ilen
  • Røymyr
  • Vestre Gulset

Kommunal bolig

Hvis du av ulike årsaker ikke greier å finne bolig på egenhånd og er over 18 år, kan du søke om kommunal bolig.

Les mer om hvordan du søker om kommunal bolig

Hybelhuset

Skien diakonale senter tilbyr hybler til deg som er rusaktiv og over 18 år.

Beboere ved hybelhuset tilbys oppfølging og veiledning.

Hybelhuset har 12 hybler. Du søker om plass ved hybelhuset ved å søke om kommunal bolig. Trykk her for å lese mer om kommunal bolig

Natthjemmet

Skien diakonale senter tilbyr overnatting til deg som er rusaktiv og over 18 år. 

Natthjemmet har 8 sengeplasser og et dagsenter som er åpent hverdager mellom kl. 09.00-11-00. Det tilbys kveldsmat og frokost, samt mulighet for dusj og klesvask.

Åpningstider

Hele året fra kl. 22.00-09.00. 

Du må være der innen kl. 24.00 for å få plass.

Rusfritt hus

Hvis du har behov for trygge rammer i en overgangsperiode til et rusfritt liv, kan du søke om plass i ettervernsbolig. Det er en fordel om du har gjennomført rusbehandling, og en forutsetning at du er rusfri.

Vi tilbyr både sosialt fellesskap, oppfølging, og arbeids- og aktivitetstilbud.

Nødbolig

Hvis du er i en nødsituasjon uten et sted å bo og ikke greier å finne det på egenhånd, kan du kontakte NAV-kontoret.

Trykk her for mer informasjon om NAV Skien.

Til toppen