Rusmestring

Innhold

Hvis du trenger motivasjon og veiledning til økt ruskontroll eller rusfrihet, har vi forskjellige tilbud til deg.

Tilbudet

MMO-senteret har flere team som jobber tverrfaglig og med ulike metoder for å veilede deg til et rusfritt liv. Vi gir individuelt tilpasset oppfølging og behandling.

Vi tilbyr videre:

  • kartlegging
  • mestrings- og behandlingsgrupper
  • rehabilitering
  • oppfølging før, under og etter tverrfaglig spesialisert behandling ved sykehuset (TSB)
  • tilbakefallsforebygging
  • ettervernsoppfølging
  • henvisning til rusbehandling i spesialisthelsetjenestene

Slik kan du delta

Hvis du vil ha mer informasjon om tilbudet eller vil søke, fyll ut søknadsskjemaet for oppfølging hos MMO-senteret (mottak, motivasjon og oppfølging rus).

Trykk her for å skrive ut søknadsskjema 

Åpningstider

Hverdager kl. 08.30-15.00

Kontakt

  • MMO-senter rus Kverndalsgata 10, 3717 Skien
    • Telefon: 35 58 14 69
Til toppen