Rusrelaterte helsetjenester

Innhold

ROP-team

Et drop-in, skadereduserende helse- og sosialtilbud til deg som er rusavhengig.

ROP-teamet består av ansatte som er miljøarbeidere og psykiatriske sykepleiere. Vi skal sørge for at du får nødvendige helse- og omsorgstjenester, og veilede deg videre til andre tilbud hvis du trenger det. 

Vi tilbyr:

 • ernæringsveiledning
 • sårstell
 • infeksjonsbehandling
 • brukerutstyr
 • urinprøvetaking
 • øreakupunktur
 • vaksiner
 • infeksjonsbehandling/hepatitt C
 • henvisning til gratis tannbehandling

Vi tilbyr også følgende tidsavgrensete tjenester som skal fremme selvstendighet, livsmestring og ruskontroll:

 • veiledning innen hverdagsøkonomi
 • veiledning innen daglige gjøremål, aktivisering og sosial trening

Åpningstider ROP-team

Hverdager kl. 08.30-15.00.

LAR

MMO-senteret er utleveringspost for medikamentell substitusjonsbehandling for opiatavhengige (LAR) på oppdrag fra spesialisthelsetjenesten.

Åpningstider LAR-utdeling

Du kan få utlevert LAR i Kverndalsgata 10 på følgende tider:

 • Hverdager kl. 08.30-11.00
 • Hverdager kl. 12.30-14.00

Vi tilbyr drop-in-samtaler med LAR-konsulentene fra sykehuset på mandager.

Kontakt

 • ROP-teamet Kverndalsgata 10. 3717 Skien
  • Telefon: 35 58 14 69
Til toppen