Psykisk helsetilbud

Innhold

Hvis du har psykiske helseutfordringer, har vi flere ulike tilbud som kan være til nytte for deg.

Tilbudet du får avhenger av hva du trenger og hva som skal til for at du kan få det bedre. 

Står du i en akutt krise eller har alvorlige psykiske lidelser, må du kontakte legevakt eller fastlegen for videre oppfølging og henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Lavterskel psykisk helsehjelp (RPH)

Et gratis lavterskeltilbud til deg over 16 år som har lette til moderate psykiske utfordringer. Du trenger ikke henvisning, men kan ringe oss for å finne ut av om tilbudet er noe for deg.

Du når oss på tel. 47 67 72 90.

Vår telefontid er mandager og onsdager mellom kl. 12.00-14.00.

Tilbudet gis over en begrenset periode og kan passe for deg som har utfordringer med å fungere i hverdagen på grunn av for eksempel:

 • nedstemthet
 • bekymring og uro
 • søvnvansker
 • langvarig stress
 • begynnende rusavhengighet
 • nyoppståtte livskriser

Tilbudet er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeuten, og forutsetter forpliktelse og stabilt oppmøte. Etter en samtale med deg i telefonen, avgjør vi hvilken type behandling som kan passe for deg av følgende tilbud:

 • gruppebehandling og workshops
 • veiledet selvhjelp (kombinasjon av terapi per telefon og veiledningsmateriell på internett)
 • individuell samtaleterapi på mellom 7 til 10 samtaler

Hvis du har behov for mer langvarig oppfølging, kan du kontakte Tjenestekontoret eller Psykisk helse og livsmestring for veiledning om andre tilbud.

Psykisk helseteam

Strever du med å håndtere hverdagen på grunn av psykiske helseutfordringer? Er du, eller har du vært, i et behandlingsforløp og opplever at du trenger noe mer eller noe annet? Har du et ønske om endring i livet ditt, og vil oppleve mer livsglede i hverdagen? Da kan oppfølging fra Psykisk helseteam være noe for deg.

Vårt tilbud består av:

 • Samtaler om motivasjon og endring med utgangspunkt i dine ressurser og mestringsstrategier
 • Oppfølging i å danne nettverk, øke sosial kompetanse og etablere meningsfulle aktiviteter
 • Oppfølging i hverdagsmestring som eksempelvis å etablere struktur, ivareta kosthold, aktivitet og hvile
 • Veiledning i å utarbeide kriseplan og/eller selvhjelpsplan
 • Koordinering av ansvarsgruppe og individuell plan
 • Oppfølging i å finne utdanning eller jobb i samarbeid med jobbspesialist fra NAV (IPS)
 • Livsmestringsgruppe
 • Kroppsbevissthetsgruppe

Du søker om oppfølging av Psykisk helseteam ved hjelp av søknad om helse- og omsorgstjenester. Trykk på knappene under for å lese mer om hvordan du søker. Der finner du også søknadsskjemaet.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester Slik foregår søknadsprosessen

Kontakt

 • Tjenestekontoret Postadresse: Postboks 27, 3701 Skien. Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien
  • Telefon: 35 58 18 70
 • Rask psykisk helsehjelp
  • Telefon: 47 67 72 90
 • Psykisk helse og livsmestring
  • Telefon: 46 94 00 65
Til toppen