Brukerstyrt personlig assistanse

Innhold

Hvis du har et stort hjelpebehov, og ønsker å styre tjenestene og hverdagen selv, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på. Ordningen er rettet mot deg som har et langvarig og omfattende hjelpebehov selv, og deg som har foreldreansvar for barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne og trenger avlastning.

Les mer om reguleringen av BPA i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.

Helsedirektoratet har utarbeidet en håndbok med informasjon om hva det innebærer å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Trykk på knappen under for å åpne håndboka.

Opplæringshåndbok BPA (Helsedirektoratet)

Slik får du BPA

Du (eller barnet) må være under 67 år, ha behov for bistand lengre enn to år og hovedsakelig mer enn 32 timer per uke. Hvis du (eller barnet) har hjelpebehov mellom 25-32 timer, kan du ha rett til BPA hvis det ikke er dyrere enn andre tjenestetilbud vi kan tilby deg.

Det er du, eller noen som står deg nær, som organiserer og leder arbeidet som assistentene utfører. 

Trykk på knappene under for å se hvordan du søker og hvordan søknadsprosessen fungerer.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester Slik foregår søknadsprosessen

Leverandører av BPA

Skien kommune har inngått avtaler med 15 leverandører av BPA. I tabellen under, ser du hvem disse er og kontaktinformasjon til disse.

Du må gjerne kontakte disse direkte hvis du ønsker mer informasjon.

Leverandør Telefonnummer
Prima Assistanse AS 91 33 92 36
AssisterMeg AS 21 03 14 51
MIO BPA AS 40 05 40 07
HAV AS 45 22 22 88
Aberia Avlastning/BPA AS 33 45 40 01
Abcent AS 97 16 92 05
Stendi AS 69 13 75 70
Eureca Care AS 90 79 37 25
Dialogue BPA AS 90 13 96 64
Unicare Helse AS 23 29 21 00
Humana omsorg og assistanse 95 04 30 00
Ecura hjemmetjenester og BPA AS 69 12 96 00
Uloba AS 32 20 59 10
Assent AS 55 38 50 00
Heimta Vitale 95 07 66 59

Bytte av leverandør

Du kan når som helst bytte leverandør. Da gir du beskjed til Tjenestekontoret om hvilken leverandør du ønsker å bytte til.

Tjenestekontoret sender en bekreftelse til den nye leverandøren om at du har vedtak om BPA. Den nye leverandøren sender deg en ny avtale som du, leverandøren og kommunen skal signere.

Du må selv si opp avtalen du allerede har og dette må gjøres skriftlig. Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på tre kalendermåneder, som løper fra første dag i måneden etter mottatt oppsigelsesbrev. Dere må sammen finne en smidig overgang mellom leverandørene.

Bytte av leverandør anses som virksomhetsoverdragelse. Det betyr at ny leverandør er forpliktet til å ansette de assistentene som allerede er i ordningen din. Du kan derfor beholde assistentene du hadde.

Til toppen