Individuell plan og koordinator

Innhold

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få en individuell plan og en koordinator.

Behov for koordinerte tjenester betyr at det er nødvendig at flere fagpersoner, ofte fra ulike tjenester, samarbeider for at du skal få et helhetlig tilbud. Det kan være tjenester fra eksempelvis ulike deler av helsetjenenestene, NAV, skole, barnehage og/eller barnevern.

Rett til individuell plan og koordinator gjelder uavhengig av alder, diagnose og funksjonsutfordringer.

Den individuelle planen skal beskrive hvordan tjenestene skal samarbeide, og lages i samarbeid med deg. Du kan selv foreslå hvem du vil ha som koordinator.

Koordinator

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet, og framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinatoren oppnevnes når du innvilges individuell plan, men du kan også få koordinator uten å ha individuell plan.

Barnekoordinator

Hvis du har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsnivå og barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, kan du få barnekoordinator.

Slik får du individuell plan og koordinator

Tjenestekontoret eller de som gir deg tjenester skal informere om og tilby deg individuell plan og koordinator når det vurderes at du har behov for det.

Du eller dine pårørende kan også initiere utarbeidelse av individuell plan og oppstart av koordinator. Da kan dere henvende dere til Tjenestekontoret.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Postadresse: Postboks 27, 3701 Skien. Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien
Til toppen