Ledsagerbevis

Innhold

Et ledsagerbevis gis til deg som har nedsatt funksjonsevne så du kan delta på offentlige kultur-, og fritidsarrangementer sammen med en ledsager. Beviset gir ledsageren din fri, eller redusert pris på adgang.
For at ledsageren din skal få et slikt bevis, må funksjonshemmingen din være av minst 2-3 års varighet.
Tjenesten er gratis.

Passfoto og legeerklæring fra primærlege, legespesialist eller offentlig godkjent helseinstitusjon må ligge ved søknaden. Saksbehandlingstiden er innen tre uker.

Klagemulighet

Vedtaket om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Vedtaket kan iht. forvaltningslovens §28 2. ledd, påklages til klagenemda i kommunen.

Elektronisk søknad om ledsagerbevis Søknad om ledsagerbevis PDF Legeerklæring ledsagerbevis

Kontakt

  • Skien kommunes servicesenter
    • Telefon: 35 58 10 00
Til toppen