Om helse- og omsorgstjenestetilbudet

Innhold

Vi skal gi forsvarlige, samordnete og virkningsfulle tjenester som er tilgjengelige for deg som trenger det.

Helse- og omsorgstjenestene skal støtte deg i å bevare eller bedre dine muligheter for et sunt og aktivt liv. Du skal oppleve mestring, trygghet og kunne bo hjemme i egen bolig lengst mulig.

"Tjenestetrappa"

Det er ikke alle helse- og omsorgstjenester du må eller kan søke om. Noen tilbys deg på bakgrunn av en situasjon eller behov, og andre krever henvisning fra for eksempel fastlegen. På kommunens nettsider står det tydelig hvilke tjenester dette gjelder.

Noen helse- og omsorgstjenester må du søke om, og du må få et vedtak fra kommunen for å motta tjenesten.

Helsetjenestene har ulike nivåer, og tjenester tildeles ut fra en vurdering av ditt hjelpebehov. Vi bestreber å gi tjenester på et lavest mulig omsorgsnivå for å medvirke til at du bruker egne ressurser så langt det lar seg gjøre. 

Se en illustrasjon av hovedtrekkene i hvordan tjenestene våre er organisert ved å trykke på lenken under. Du kan navigere rundt i dokumentet for å se detaljene.

Tjenestetrappa for helsetjenester i Skien

Har du spørsmål om tjenestetilbudet?

Ta kontakt med Tjenestekontoret.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Postadresse: Postboks 27, 3701 Skien. Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien
Til toppen