Omsorgsstønad

Innhold

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du søke omsorgsstønad.

Omsorgsstønad er en kommunal, økonomisk kompensasjon til deg som utfører omsorgsoppgaver som ellers ville vært utført av kommunen.

Både du som er forelder til mindreårige barn og du som yter omsorg for dine nære uten omsorgsplikt, kan søke omsorgsstønad.

Du må ha søkt om hjelpestønad fra NAV før du søker omsorgsstønad. Les mer om hjelpestønad ved å trykke på knappen under.

Hjelpestønad (NAV)

Slik søker du

Trykk på knappene under for å lese mer om hvordan du søker helse- og omsorgstjenester, og hvordan søknadsprosessen foregår.  

Slik søker du helse- og omsorgstjenester Slik foregår søknadsprosessen

Hvis du mottar ytelser fra NAV og får omsorgsstønad, må du melde fra til NAV.

Les mer om omsorgsstønad og ytelser fra NAV her

Tjenestekontoret vil først finne ut hva kommunen kan tilby deg av nødvendig pårørendestøtte som eksempelvis veiledning, opplæring og avlastning. Tjenestekontoret vil også vurdere tjenestetilbudet til den du har omsorg for. 

Du får omsorgsstønad hvis Tjenestekontoret vurderer at det er den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på for deres situasjon.

Til toppen