TT - kort (Tilrettelagt transport)

Innhold

Hva er TT-kort?

Transporttjenesten (TT) skal gi deg med funksjonsnedsettelse et tilbud, slik at du kan delta i aktiviteter på lik linje med andre. Tjenesten er en dør-til-dør-transport. Du kan ikke bruke den til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi, eller andre reiser. Det dekkes av folketrygden.
Har du en varig funksjonsnedsettelse og ikke er i stand til å bruke det kollektive rutetilbudet, kan du få TT-kort. Varig funksjonsnedsettelse regnes vanligvis som minimum tre år. Kommunen skal vurdere en godkjenning uavhengig om søker har grunnstønad fra folketrygden.
Manglende rutetilbud er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning, heller ikke avstand til busstopp.

Hvem kan få TT-kort?

TT-kort gis til personer som er minst 10 år, og som har sterk og varig funksjonsnedsettelse.
Egenandelen er på minimum kr. 35.- pr. tur.
Ordningen er en frivillig ordning som administreres av fylkeskommunen.

Søke TT-kort

Søknaden kan sendes elektronisk, pr. post eller leveres til Servicesenteret. Legeerklæring må legges ved søknaden.

Elektronisk søknad TT-kort TT kort søknad PDF Reglement for TT-kort Legeerklæring TT kort PDF

Saksbehandling

Søknaden kan sendes elektronisk med vedlagt legeerklæring, sendes i posten eller leveres til Skien servicesenter. Når både søknad og legeerklæring har kommet inn vil kommunen vurdere søknaden og sende den videre til Telemark fylkeskommune som vil fatte vedtak i saken.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Telemark fylkeskommune, som har fattet vedtaket. I klagen skal du komme med nye opplysninger og eventuelt ny legeerklæring.

Kontakt Telemark fylkeskommune på epost: post@telemarkfylke.no eller på telefon: 35917000.

Flexiruter

Flexiruter er et transporttilbud til alle, og særlig tilrettelagt for deg med lettere funksjonsnedsettelser eller aldersrelaterte lidelser.

Dette er et godt tilbud for deg som har planer for dagen utenfor hjemmet, om det er offentlig eller privat.
Du må melde deg på innen kl 20.00 dagen før til Skien Taxi, telefon 05210. Behov for ekstra service må oppgis sammen med påmeldingen. Trenger du å bli hentet hjemme og kjørt tilbake dit, må du si ifra om dette ved påmeldingen.

Ved påmelding får du beskjed om tidspunkt for avgang/henting. De som melder seg på etter fristen (dagen i forveien kl 20.00) kan bli med om det er plass. Det kjøres ikke ekstratur.

Pris er kr 35.00 hver veg.

Rutetider for Flexiruter

Kontakt

  • Skien kommunes servicesenter
    • Telefon: 35 58 10 00
Til toppen