Avlastningstilbud

Innhold

Du som pårørende er ofte pasientens viktigste støtte. Du opplever kanskje å ha store ansvars- og omsorgsoppgaver for dine nærmeste som er gamle, syke eller har nedsatt funksjonsnivå.  

Hvis du har særlig tyngende omsorgsansvar for noen som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til daglige gjøremål, kan du ha rett til avlastning for disse omsorgsoppgavene.

Eksempler på avlastningstiltak

  • Tidsavgrenset døgnopphold på sykehjem for eldre som bor hjemme
  • Tidsavgrenset døgnopphold i avlastningsbolig for barn med nedsatt funksjonsnivå
  • Dagtilbud for eldre som bor hjemme
  • Dagtilbud for personer med demens
  • Dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsnivå
  • Praktisk bistand
  • Fritidskontakt

Alle tilbud utenom praktisk bistand er gratis. Praktisk bistand har egne satser, trykk på knappen under for å se gjeldende priser.

Priser for praktisk bistand

Slik søker du

Slik søker du helse- og omsorgstjenester Slik foregår søknadsprosessen
Til toppen