Barn som pårørende

Innhold

Kommunens helsepersonell skal bidra til å ivareta barn som pårørende.

Oppfølging fra kommunen

Hvis du er forelder med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig fysisk sykdom eller skade, kan det være at både du og barnet ditt trenger råd og støtte. Det skal kommunen hjelpe dere med.

Informasjon og veiledning av barn som pårørende skal som hovedregel skje i samarbeid med forelderen som er pasient. Vi skal sørge for å kople på riktige instanser, og samarbeide etter behov, innenfor reglene om taushetsplikt og eventuelt samtykke fra pasienten.

Helsepersonell i kommunen har plikt til å:

  • avklare om en pasient har barn eller mindreårige søsken
  • avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov
  • gi råd og veilede foreldre
  • planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene
  • dokumentere dette i pasientens journal

Nasjonale tilbud

  • BarnsBeste - kompetansenettverk for barn som pårørende
  • Barn av rusmisbrukere - for deg som kjenner noen med rusmiddelproblemer og vil snakke om det
  • Kors på halsen (Røde kors) - samtaletilbud for deg under 18 år - telefon 800 33 321
Til toppen