Landsdekkende tilbud

Innhold

Det finnes flere tilbud som kan være til hjelp og støtte i ulike pårørendesituasjoner. Under finner du informasjon om noen av dem.

Døgnåpne tilbud og nettressurser

Pårørendesenteret Mental Helse - døgnåpen hjelpetelefon - 116 123 Vold- og overgrepslinjen - 116 006

For barn og unge

Unge pårørende Alarmtelefonen - 116 111 Korspåhalsen.no - 800 333 21

Andre tilbud

PIO-senteret - 22 49 19 22 Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse - 22 49 19 22
Til toppen