Pårørendes rettigheter

Innhold

Pårørende kan i noen situasjoner ha egne rettigheter ved alvorlig sykdom eller lidelser hos sine nærmeste.

Det skilles mellom pårørende og nærmeste pårørende. Det er i utgangspunktet pasienten som bestemmer hvem som er nærmeste pårørende.

Pårørende eller nærmeste pårørende

Dine rettigheter er avhengig av om du er pårørende eller nærmeste pårørende. 

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon, men det er kun nærmeste pårørende og de som har samtykke fra pasienten som kan ha rett til konkrete helseopplysninger.

Hvis du bor sammen med, eller har tett, varig og løpende kontakt med, en person som mottar helse- og omsorgstjenester, kan det være at du er personens nærmeste pårørende. Som regel er dette ektefeller, samboere eller foreldre.

Rettigheter

Du kan ha rett til å

  • få veiledning og informasjon
  • representere når pasienten ikke kan ivareta seg selv
  • få innsyn i journal
  • få avlastningstiltak 
  • klage på vegne av pasienten
  • klage på at du ikke får oppfylt rettigheter som pårørende
  • få hjelp med å utforme en klage
  • bli involvert ved tvungen helsehjelp
  • søke om økonomiske ytelser

Flere av disse rettighetene krever samtykke fra pasienten.

Foreldres rettigheter

Som forelder har du som hovedregel rett på informasjon om barnets helsetilstand og innholdet i helsehjelpen inntil barnet fyller 16 år.

Når barnet ditt er mellom 12 og 16 år, har du ikke rett på barnets helseopplysninger hvis barnet ikke ønsker det og har grunner som bør respekteres. Men du har rett på informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret fram til barnet er 18 år.

Mer informasjon

Under finner du lenker til noen nettressurser som har mer informasjon og rådgivning om dine rettigheter som pårørende.

Helsenorge - pårørendes rettigheter Pårørendesenteret - pårørendes rettigheter Pasient- og brukerrettighetsloven
Til toppen