Pårørendeskole

Innhold

Hvis du er pårørende til en person med demens, kan kunnskap om demens gjøre det lettere å takle utfordringene som ofte følger med sykdommen.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler kan du få kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for den som har demens, deg som pårørende og øvrig familie.

Du treffer andre pårørende og fagpersoner med kompetanse om demens.

Alle kveldene er fra kl.18.00 til 21.00, og består av 2 x 45 minutters undervisning og 1 x 45 minutter samtalegrupper hver kveld.

Temaene på kurskveldene er (med forbehold om endringer):
• Tjenestetilbudet i kommunen/Skien demensforening sitt arbeid
• Om demenssykdommer
• Pårørendeerfaringer/tap og sorg
• Kommunikasjon med personer med demens

Kursene er på Klyvetunet ressurssenter for demens, Klyvevegen 58. 

Kurs høsten 2023

Pårørendeskolen høsten 2023 gjennomføres på disse datoene: 19. oktober, 26. oktober, 2. november og 9. november. Kurset er fulltegnet.

Kurs våren 2024

Pårørendeskolen våren 2024 gjennomføres på disse datoene: 4. mars, 7. mars, 11. mars og 14. mars.

Påmelding

Vi tar imot påmeldinger fortløpende. Send påmelding til: pskoledemens@skien.kommune.no
Det er «førstemann til mølla» og maksimum antall deltagere er 36 personer. 

Til toppen