Priser

Innhold

Konsultasjonshonorar er 200 kroner for alle over 12 år og 500 kroner pr familie. I tillegg kommer prisen på den enkelte vaksinen.

Til toppen